Cập nhật tiến độ dự án Cocobay Đà Nẵng 21 tháng 02 năm 2017

Tiến độ xây dựng toà nhà Boutique Hotel

Tiến độ toà nhà Coco Ocean Resort

Tiến độ toà nhà Coco Skyline Resort

Tiến độ xây dựng toà nhà Garden Bay